Bahn-Express

Eschweiler Bergwerksverein EBV, Zeche & Kokerei Anna, 52477 Alsdorf/Rhld.


EBV Zeche Anna: Lok ANNA 8 - Henschel FNr. 24396/1938. (Foto: 25.10.1989, Gerd Hahn)


EBV Zeche Anna: Lok ANNA 8 - Henschel FNr. 24396/1938. (Foto: 25.10.1989, Gerd Hahn)


EBV Zeche Anna: Lok Nr. 23 - Jung FNr. 12884/1957, Typ R 30 B. (Foto: 25.10.1989, Gerd Hahn)


EBV - Zeche Anna: Lok "Anna 3" Henschel 25169 ex RBW 321 (Foto: 13.08.1976, Marin Welzel)

 


Lit.: BE SH 2, DR 3/83, DS SH 1, DS 47

©