Bahn-Express

Nationale Volksarmee NVA, 15926 Walddrehna

20.02.2006-info/ muy/


NVA: NVA Walddrehna Lok Nr. 1 aufgenommen am 27. Juni 1988. (Foto: Manfred Uy)


NVA: NVA Walddrehna Lok Nr. 1 aufgenommen im September 1988. (Foto: Manfred Uy)

 


© Info von Manfred Uy